Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Science Village-kontoret välkomnar nyutsedda fakultetssamordnare

Charlotta Turner (t. vä) och Knut Deppert (t. hö) är Science Village-kontorets nya fakultetssamordnare. Bilder: Privat

Read this entry in English: The Science Village office welcomes newly appointed Faculty Coordinators

Etableringen av verksamheter från LTH och naturvetenskapliga fakulteten i Science Village innebär en unik möjlighet att utveckla hela campus och Lunds universitet. En viktig del av etableringsarbetet och Science Village-kontorets uppgift kommer att vara att se till att verksamhetsutvecklingen sker koordinerat med etableringsprocessen. För att uppfylla detta så krävs samordning mellan fakulteter, institutioner och avdelningar.

För att kunna genomföra denna viktiga uppgift har fakultetssamordnare, en från LTH och en från naturvetenskapliga fakulteten, utsetts för att tillsammans med Science Village-kontoret både bidra till etableringen i Science Village och till den gemensamma verksamhetsutvecklingen främst inom kemi och fysik vid de båda fakulteterna.

Science Village-kontoret vill härmed presentera och välkomna kontorets nyligen tillknutna fakultetssamordnare: Charlotta Turner, professor i analytisk kemi vid naturvetenskapliga fakulteten och Knut Deppert, professor vid Fasta tillståndets fysik vid LTH.

Charlotta Turner

Hur ser du på ditt uppdrag som fakultetssamordnare vid Science Village-kontoret?
— Mitt uppdrag som fakultetssamordnare är att vara spindeln i nätet och katalysator för strategisk utveckling av framtidens kemi- och fysikverksamhet i Science Village.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som fakultetssamordnare?
— Jag ser med spänning fram emot alla möten med personer inom och utanför Lunds universitet, och hur vi med gemensam energi tar oss över barriärer för att på sikt nå önskvärda mål med vår organisation och verksamhet.Knut Deppert

Hur ser du på ditt uppdrag som fakultetssamordnare vid Science Village-kontoret?

— Etableringen är en komplex process som kräver mycket koordination mellan fakulteter, institutioner, avdelningar och enskilda forskargrupper. Mitt bidrag är att stödja alla inblandade för att säkerställa att etableringen blir så framgångsrik som möjligt. Det viktigaste för mig är att skapa mervärde för alla som etablerar sig i Science Village.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som fakultetssamordnare?
— Jag ser fram emot att jobba med hela Science Village-kontoret, inklusive min parhäst i detta Charlotta Turner, för detta spännande uppdrag och att vi nu äntligen kommer igång på riktig!

Kontaktuppgifter till fakultetssamordnarna

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi
Naturvetenskapliga fakulteten
E-post: Charlotta.Turner@chem.lu.se
Telefon: 046-222 8125; 0706 222 752

Knut Deppert, professor vid Fasta tillståndets fysik
Lunds tekniska högskola (LTH)
E-post: knut.deppert@ftf.lth.se
Telefon: 046 222 95 20; 070 252 49 47


Fakultetssamordnarnas officiella uppdrag:> Stödja fakultetsledningarna med det strategiska arbetet i verksamhetsutvecklingen inom främst kemi och fysik,
> Bereda underlag till Science Village-kontoret i de olika faserna av etableringen,
> Bidra till ökade synergier mellan fakulteterna och institutioner gällande grundutbildning, forskning och stödverksamhet,
> Stödja verksamheterna strategiskt i deras arbete med framtagning, revidering, modifiering och färdigställande av arbetsmaterial utifrån framtida behov rörande Lunds universitets etablering i Science Village,
> Säkerställa kontakter och samspel mellan de olika arbetsgrupperna, institutionerna, fakulteterna och dess ledningar.

Ladda ned beslut från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten gällande fakultetssamordnare för arbete med Science Village etablering – PDF

Inlägget postades i

Intervju Science Village-kontoret

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *