Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Omfattningsförslag för etablering i Science Village på remiss

Remiss och kaffe. Foto.

Omfattningsförslag med etapper för etablering av kemi och fysik i Science Village har idag skickats på remiss.

2022-02-16 PM information rörande remiss
2022-02-16 Remiss omfattningsförslag inkl bilagor

Extra adressater
Remissen har skickats till extra adressater jämfört med vanliga remissrundor och hanteras av Science Village-kontoret. Deadline för remissvaren är 12 april 2022.

Under remisstiden välkomnas alla att kontakta Science Village-kontoret för fortsatt dialog och presentation av omfattningsförslagen.

Kontakta kontoret

Engelsk version av detta inlägg

februari 17, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

2 comments

 1. Birgitta Svenningsson

  Det är med intresse som vi inom det strategiska forskningsområdet MERGE följer planerna för en flytt av fysiska och kemiska institutionerna vid Lunds universitet till Brunnshögsområdet och Science Village. Vi förstår institutionernas behov av nya lokaler men vill lyfta några saker som vi anser viktiga, i egenskap av en tvärvetenskaplig organisation inom Lunds universitet. Huvuddragen i vårt svar har diskuterats på ett möte med MERGE styrelse, men formuleringarna har gjorts av biträdande koordinator.

  I vår mening är det av yttersta vikt att de olika campusområdena efter flytten fungerar väl tillsammans och att de olika delarna av Lunds universitet inte pressas isär. För oss är detta speciellt viktigt eftersom vår forskning bygger på samarbete mellan många institutioner och på att nya sådana samarbeten hela tiden initieras. Vi är också involverade i tvärvetenskaplig forskarutbildning, tex inom forskarskolan ClimBeco. Att det är enkelt för doktorander från olika institutioner att mötas och ha gemensamma seminarier är en grundsten för att denna typ av forskarutbildning ska fungera. Liknande argument gäller för grundutbildningen, speciellt för program där undervisningen bedrivs av flera institutioner.

  Vi ser det därför som nödvändigt att ett arbete för att finna konkreta åtgärder för att underlätta samarbete mellan campusområdena och med att göra Lunds universitets lokaler längs Sölvegatan, i centrum och på Science Village attraktiva för anställda och studenter också från andra delar av universitetet startas snarast och sker parallellt med byggplanerna. Här vill vi se kreativa lösningar!

  Vi vill också komma med en kommentar rörande remissprocessen. Det har under de senaste åren, bla i samband med RQ20, diskuterats hur samarbetet mellan linjeorganisationen och tvärvetenskapliga centra vid Lunds universitet kan förbättras. Vi hade därför gärna sett att denna remiss hade sänts till oss inom SFO MERGE.

  Birgitta Svenningsson, biträdande koordinator MERGE

 2. linneamorth

  Hej Birgitta,

  Tack för dina kommentarer! Remissen skickades ut brett till över 80 mottagare och publicerades öppet på bloggen då vi värdesätter att få in relevant input från så många som möjligt. Vi tar med oss dina kommentarer i arbetet med remissammanställningen. Om ni har fler synpunkter eller frågor får ni gärna mejla dem till svkontoret@rektor.blogg.se.

  Med vänlig hälsning

  Linnea Mörth
  kommunikatör på Science Village-kontoret

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *