Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Om Science Village-kontoret

Science Village-kontoret är ett gemensamt stöd till Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola för att optimera etableringen i Science Village och stärka de nya möjligheter som därmed uppstår på nuvarande campus.

Kontoret öppnade den 1 juli 2021 på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) och leds av Eva Åkesson, professor vid Lunds universitet och koordinator för kontoret. Kontoret arbetar för att bidra till universitetets vision om miljöer i samspel, förnyelse av universitetet, forskningsframsteg för flera, tvärvetenskaplig styrka, nya utbildningar, inspirerande studiemiljöer – och ett rikt studentliv över hela campus.

Ledord

  • Ökade synergier
  • Transparens, delaktighet och tydlighet
  • Tillvaratagande av intern och extern kompetens
  • Bättre utbildningar med starkare forskningsanknytning,
  • Hållbarhet

Öppet för alla

Kontoret är öppet för alla som vill veta mer om universitetets etablering i Science Village. Besök oss på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26.

Prenumerera på bloggen