Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Science Village – internationellt nav för forskning, utbildning och innovation


“För nyskapande kunskapsmiljöer
– och svar på framtidens frågor”

ur Vision för Lunds universitets etablering i Science Village (pdf 610 kb)

Science Village är ett område i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund. De världsledande anläggningarna MAX IV och European Spallation Source (ESS) får stor betydelse för den vetenskapliga och industriella utvecklingen inom material- och livsvetenskaper.

Dessa anläggningar kommer tillsammans med universitetets etablering i Science Village att bli ett internationellt nav för forskning, utbildning och innovation, där Lunds universitet kommer att spela en central roll.


MAX IV

MAX IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och invigdes 2016. MAX IV är en del av Lunds universitet.

MAX IV – We make the invisible visible

European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och kommer att vara i full drift i slutet av 2027. Sverige är värdland för ESS tillsammans med Danmark.

ESS (europeanspallationsource.se

tillbaka till toppen av sidan

Nanolab Science Village

Nanolab Science Village är den tredje stora forskningsanläggningen som planeras att etableras i Science Village år 2027, och ersätta dagens Lund Nano Lab. Nanovetenskap handlar om att förstå och förklara hur storlek, materialsammansättning och form hos mycket små strukturer kan förändra stora strukturers egenskaper – och hur de nya egenskaperna kan användas för att förbättra produkter som redan existerar och möjliggöra helt nya tillämpningar.

Important step towards new Nanolab Science Village | NanoLund

tillbaka till toppen av sidan

Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

Svenska LINXS är ett forskningsinstitut som främjar vetenskap och utbildning inom forskning om neutroner och synkrotronljus. Institutet strävar efter att bli en nod för nationella och internationella forskningsaktiviteter i Science Village, och en tankesmedja som initierar nya idéer och forskningsteman. En grundidé för verksamheten är att skapa en stark och innovativ forskningsmiljö genom att världsledande forskare besöker institutet för att dela med sig av sina kunskaper.

LINXS – linxs.se

tillbaka till toppen av sidan

Science Village Scandinavia AB

Science Village Scandinavia AB äger marken i centrala Science Village. Bolaget bildades 2009 som en följd av besluten om att bygga MAX IV och ESS i Lund, med syfte att främja forskningsanläggningarna. Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet genom Stiftelsen Akademihemman. Bolagets främsta uppgift är att utveckla området för bebyggelse och att sälja byggrätterna. På hemsidan kan du läsa mer om olika byggnader som planeras i Science Village, såsom Space, the Loop och Science Center.

Science Village Scandinavia AB

tillbaka till toppen av sidan

Råängen med Hage

Tillsammans med White arkitekter jobbar Domkyrkan i Lund med värdebaserad stadsutveckling för marken Råängen, söder om spårvägen i Science Village. Trädgården Hage är inspirerad av klosterträdgårdar och vann Lunds stadsbyggnadspris 2021.

Råängen (raangen.se

tillbaka till toppen av sidan

Brunnshög – Lunds nya stadsdel

Uppemot 40 000 människor kommer att bo och arbeta i Brunnshög, den hållbara stadsdel som värms upp av överskottsvärmen från Max IV och ESS.

”En världsledande livs-, innovations- och forskningsmiljö”

Lunds kommuns vision om Brunnshög

• Världens främsta forsknings- och innovationsmiljö utvecklas med MAX IV och ESS som startmotorer.

• Brunnshög blir en kunskapsintensiv och global livsmiljö där nya lösningar för hållbart samhällsbyggande ständigt utforskas.

•Ett internationellt besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation skapas som inspirerar till upptäckter och ny kunskap.

Brunnshög – Lunds kommun

tillbaka till toppen av sidan

Visionsbild av Science Village och Brunnshög. I bakgrunden syns Malmö och Öresundsbron till Köpenhamn.