Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma projektkontor för LU:s Science Village-etablering

Hallå där Karin Ulfsdotter Crépin, nyanställd vid kontoret med fokus på strategiska partnerskap och fundraising

Karin Ulfsdotter Crépin, nyanställd vid Science Village-kontoret med
fokus på strategiska partnerskap och fundraising. Bild: Privat

Välkommen till Science Village-kontoret! Berätta mer om din bakgrund

Tack!

Större delen av mitt yrkesliv, över 25 år nu, har jag ägnat åt att skapa samarbeten mellan akademin och intressenter i näringslivet, civil och offentlig sektor. Samfinansiering, hållbarhet och ny verksamhet till ömsesidig nytta för alla medverkande parter har alltid varit i fokus.

Har du ett exempel på ett sådant samarbete?

Turkietinstitutet och Navarino Environmental Observatory, NEO vid Stockholms universitet är ett par exempel. Stora resurser till det aktuella kunskapsområdet fysisk aktivitet och hjärnhälsa är ett annat exempel.

NEO är kanske särskilt relevant för mitt uppdrag vid Lunds universitet eftersom samarbetet resulterat i både ny infrastruktur, i form av en forskningsstation vid Medelhavet samt utveckling av forskning och utbildning av betydelse för att möta hållbarhetsutmaningar på miljöområdet. Det första steget i universitetets etablering i Science Village är ett nytt laboratorium för nanovetarna som arbetar inom ett fantastiskt vetenskapsområde. I nanovetenskap finns nycklar till nästa revolutionerande tekniksprång och hållbara lösningar för både människan och planeten.

Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum är ett annat intressant exempel på ett strategiskt betydelsefullt partnerskap som jag gärna lyfter fram. Östersjöns miljötillstånd är beroende av många enskilda länders beslut i både näringslivet och offentlig sektor. Baltic Eye är betydelsefullt för att ge kommande generationer möjligheten att njuta av ett friskt och levande hav.

Hur vill du förklara din roll i sådana samarbeten?

Jag organiserar dialogen mellan representanter med gemensamma intressen i akademin och i privat, ideell och offentlig sektor. Målet är att skapa konkret samverkan och samfinansiering till ömsesidig nytta för de involverade.

Resultatet brukar bli riktigt bra, när tänkta partners till universitetet involveras tidigt i utvecklingsprocesserna. Det finns mycket expertis utanför ett lärosätes väggar att ta vara på. Expertis och skarpa frågor som kan leda till starkt engagemang och stora investeringar till gagn för forskning, högre utbildning, innovation och studenternas anställningsbarhet.

Vad kommer du att jobba med vid Science Village-kontoret?

Jag kommer att arbeta som rådgivare för strategiska partnerskap och fundraising på uppdrag av Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) i etableringen i Science Village.

NanoLund som är först ut med etablering kommer att bygga ett nytt laboratorium i anslutning till MAX IV och ESS. I samarbete med Development Office arbetar jag aktivt i dialogen med potentiella samarbetsparter för att realisera det nya laboratoriet Nanolab Science Village på ett sätt som skapar engagemang, finansiering och nytta för samverkande parter. Självfallet kommer också all samverkanskoordinering som sker både centralt och på fakulteterna vara betydelsefulla i mitt arbete.

Samfinansiering och partnerskap för annan verksamhet vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH i Science Village-etableringen, är också en del av mitt uppdrag. Inledningsvis blir det en förstudie för att identifiera möjliga nya samarbeten och partners. Ett liknande arbete kommer också att påbörjas längre fram för att stödja de verksamheter som ser nya utvecklingsmöjligheter vid befintligt campus, där strategiska partnerskap och fundraising kan bidra.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?

Att få vara del av denna stora etableringsprocess är fantastiskt! Enligt mig är detta det största som händer inom universitetsvärlden just nu. Här finns mycket stora möjligheter för Lunds universitet men även för Sverige och omvärlden. Det här kommer medföra mycket gott för framtida generationer. Det är jag övertygad om.

Det är väldigt roligt att jobba i en expansiv region. Det är viktigt att resten av landet också förstår att det här är inte ett lundaprojekt, eller ett regionalt projekt, utan att det har betydelse för hela nationen och Sveriges plats som forskningsnation i världen. Jag är väldigt stolt över att få vara en pusselbit på den resan.

Kontakt
Karin Ulfsdotter Crépin, senior rådgivare fundraising och strategiska partnerskap
E-post: karin_ulfsdotter.crepin@lth.lu.se
Telefon: +46 (0)706- 36 46 48

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *