Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

En julhälsning från Science Village-kontoret

Under hösten 2021 har Science Village-kontoret kompletterats med fakultetssamordnare, senior rådgivare för strategiska partnerskap samt kommunikatör på plats.

Alla är redan i full gång med sitt arbete och det kommer att märkas under våren då det viktiga strategiska beslutet om omfattning/avgränsning för etapp 2 ska tas, men också för hur etapp 3 och 4 kan se ut.  

Det är mycket som sker parallellt, vilket märks inte minst i verksamheten. Häromdagen deltog Science Village-kontoret i en mycket intressant rundvandring på Kemicentrum tillsammans med en grupp forskningsingenjörer. Vi ser fram emot fler möten och besök för att kunna bidra till etableringen.

2022 kommer därför stort fokus ligga på att finnas ute i verksamheten och att föra dialog med olika nyckelpersoner. Och särskilt fakultetssamordnarna har ett mycket viktigt uppdrag att genomföra den närmaste tiden.

Läs mer: Science Village-kontoret välkomnar nyutsedda fakultetssamordnare

Vi ser fram emot ett spännande 2022!

God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Science Village-kontoret

Stående från vänster: Karin Ulfsdotter Crépin, senior rådgivare för strategiska partnerskap; Carina Jarl, biträdande koordinator och projektledare; Eva Åkesson, professor och koordinator för Projektkontoret Science Village; Charlotta Turner, fakultetssamordnare med fokus naturvetenskapliga fakulteten; Cecilia Schubert, kommunikatör (föräldraledig); Knut Deppert, fakultetssamordnare med fokus LTH. Inklippt: Linnea Mörth, vikarierande kommunikatör.
december 20, 2021