Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Visa rutor

Etableringen i Science Village – nu tar vi nästa steg

I början av oktober skickade den naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola (LTH) tillsammans in en formell begäran till rektor vid Lunds universitet, om att få fortsätta utreda etableringen av verksamheter i Science Village. Denna diskuterades på rektors ledningsråd i förra veckan, den 24 november, och förhoppningen är att rektor inom kort ska besluta om fortsatt utredning. 

Den senaste tiden har fakultetsledningarna haft flera möten för att diskutera hur arbetet ska gå vidare. Här är de överens om att arbetet framöver ska bedrivas i projektform och nu diskuteras hur projektgruppen ska sättas samman. Planen är att projektledare och andra relevanta kompetenser identifieras och att en projektplan fastställs ganska omgående, efter att vi fått klartecken om fortsatt utredning. 

Etableringsarbetet är av stor strategisk betydelse för båda fakulteterna. Därför kommer både Annika Olsson, rektor vid LTH och Sven Lidin, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, att ingå i projektets styrgrupp. Här kommer även representanter från kemiska institutionen och från fysiska institutionen samt studeranderepresentanter att ingå.

För att knyta det fortsatta arbetet närmare fakulteternas ordinarie verksamheter har fakultetsledningarna också kommit överens om att förändra Science Village-kontorets roll och dess uppdrag något.

Kontoret kommer framöver framför allt att arbeta med frågor relaterade till detaljplanearbetet för etableringen, placeringen av Skånes universitetssjukhus i Lund och universitetets campusplan 2050.

Samtliga medarbetare vid kontoret kommer från årsskiftet att ha sina arbetsplatser vid fakultetskanslierna där de fortsätter att ha arbetsuppgifter kopplade till Science Village-etableringen.  

Vi på Science Village-kontoret ser fram emot att arbeta vidare med etableringen tillsammans med berörda verksamheter.


Välkomna till Öppet Hus med julkänsla på Science Village-kontoret!

Välkomna till årets sista Öppet Hus på Science Village-kontoret – den här gången med julkänsla. Vi slår upp dörrarna till kontoret på IKDC onsdagen den 14 december mellan 12.30-15.30. Vi premiärvisar vår lilla utställning som innehåller kartor, bilder och filmer om vad som händer i Science Village-området.

Vi serverar kaffe, te, pepparkakor och glögg samtidigt som vi guidar dig genom utställningen. Alla är välkomna!

Information om evenemanget:
Vad: Öppet hus på Lunds universitets Science Village-kontor
Var: Ingvar Kamprad Design Center (IKDC), Sölvegatan 26
När: Onsdag 14 december
Tid: 12.30-15.30 (drop-in)
För vem: Alla är välkomna!

Prenumerera på blogginlägg och nyhetsuppdateringar från oss!

november 28, 2022

Inlägget postades i

Evenemang Öppet Hus

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hjälp Science Village-kontoret förbättra sin blogg och kommunikation!

Vi vill höra från er hur vi kan bli bättre på att nå ut med information om Lunds universitets Science Village etablering! Vi är även intresserade av att fortsätta förbättra vår blogg och evenemang. Ge feedback genom att fylla i vårt formulär (länk nedan). Formuläret tar max. 10 minuter att besvara. Alla svar som samlas in kommer att påverka hur kontoret framåt arbetar med sin kommunikation.

LÄNK TILL FORMULÄR

Om kommunikation på Science Village-kontoret
Kontoret har sedan start sommaren 2021 arbetat med att nå ut med information kring Lunds universitets etableringsprocess i Science Village på olika sätt. Kontoret använder bl.a. bloggen (en på svenska och en på engelska) för att samla och nå ut med aktuell information. i finns även på sociala medier såsom Twitter och Instagram, samt använder andra, inom Lunds universitets, etablerade kommunikationskanaler för att nå ut till intresserade.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Cecilia Schubert, kommunikatör vid Science Village-kontoret: cecilia.schubert@science.lu.se eller kontakta oss på kontoret.

Önskar du nyhetsuppdateringar från bloggen inklusive information om kommande aktiviteter och evenemang, skriv upp dig här!

november 24, 2022

Inlägget postades i

Formulär Science Village-kontoret

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vad händer kring universitetets Science Village-etablering?

På bilden sitter Knut Deppert med sin kaffekopp och tittar mot kameran på Science Village kontoret. Bild av C. Schubert
Fakultetssamordnaren Knut Deppert berättar vad som händer just nu kring Lunds universitets Science Village etablering och vad han arbetat med hittils i processen. Bild: C. Schubert

Intervju med Knut Deppert, fakultetssamordnare vid Science Village (SV)-kontoret med fokus på LTH. Knut berättar om vad som händer kring Lunds universitets resa mot Science Village och reflekterar samtidigt över sin roll i arbetet.

Vad har hänt på det senaste i etableringsprocessen, Knut?

Fakultetsstyrelserna vid naturvetenskapliga fakulteten och LTH skickade i september gemensamt in en anhållan till rektor om att få fortsätta utreda ”Etapp 2” av etableringen i Science Village enligt scenario fem.

Scenario fem, vill du förklara vad det är?  

Charlotta Turner, fakultetssamordnare med fokus på naturvetenskapliga fakulteten, och jag, tillsammans med resten av SV-kontoret, har tagit fram olika scenarier kring hur stor del av verksamheten som ska etableras i Science Village samt i vilken takt denna etablering ska göras. Samtidigt har vi även tittat på för- och nackdelar med de olika vägvalen.

Vi tog initialt fram fyra olika förslag till scenarier för omfattning med etappindelning. Sedan har dessa förslag omarbetats och reducerats till två – scenario fem och sex – efter workshops och dialoger med LTH, naturvetenskapliga fakulteten, studentkårer, grundutbildning (GU)- och stödverksamhet.

Scenario fem innebär att Nanolab Science Village, möjligen fler från närliggande verksamhet, etableras under Etapp 1 utan att vänta på Etapp 2. Nästa steg, i Etapp 2, då etableras verksamhet som i nuläget ingår i Fysiska institutionen och stora delar av Kemi gemensamt på en ungefärlig yta om 40 000 kvm. ‪De verksamheter som föreslås fortsätta att utvecklas på Kemicentrum är Kemiteknik, Livsmedelsteknik, Bioteknik och Teknisk mikrobiologi. En del av grundutbildningen, som bedrivs av Kemiteknik och ‪Livsmedelsteknik, kommer således att stanna på Kemicentrum för eventuell senare etablering i Etapp 3.  

Svar från rektor om anhållan väntas komma i slutet av november och då kan vi gå från ”om och när” vi ska etablera oss i Science Village, till att diskutera HUR vi ska göra det. Det blir spännande!

Är det något mer som händer?

Under hösten har LU Byggnad påbörjat volymstudier för att ta fram olika alternativ för placering av byggnader i Science Village enligt Detaljplan (DP) 4, där framtida LU verksamhet planeras. Arbetet går alltså framåt och det är intressant att utforska hur högt och brett en byggnad kan komma att se ut på plats.

*En detaljplan är kommunens styrdokument och styr hur marken på en given plats får användas.

PÅ bilden visas centrala Science Village med de olika områden som Lunds universitet kan tänkas bygga sin byggnad/er på.

Vad har din och Charlotta Turners roll varit under denna process?
Vi fakultetssamordnare har arbetat intensivt med att ta fram olika scenarier för etablering och sedan omarbetat dessa utifrån dialoger och workshops med berörda. Arbetet har lett till ökade diskussioner inom fakulteterna, vilket jag ser som positivt.

Vad har varit roligast och svårast med ditt uppdrag?
Att få vara pionjär i ett arbete som inte är helt tydligt, och försöka få alla inblandade att komma fram till gemensamma svar gör det utmanande, men roligt!

Det svåraste har varit att det är så många olika parter i processen. Det har ibland varit olika målbilder och visioner för området och etableringen i stort. Så det mest utmanande har varit att få alla på samma bana mot ett gemensamt mål.

Knut Deppert intervjuades av Cecilia Schubert, kommunikatör vid Science Village-kontoret.

Läs mer om detta i Kartläggningsrapport över naturvetenskapliga fakultetens och LTHs etablering i Science Village (PDF, nytt fönster, 2,8MB).

november 21, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Se Lunchsamtalet: möjligheter och utmaningar med Science Village för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten

Fredagen den 28:e oktober gästades vi av Annika Olsson, rektor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), och Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, för att prata om möjligheter och utmaningar med etableringen i Science Village för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. Var befinner vi oss i beslutsprocessen? Kommer rektor att göra vågen? Vilka drömmar har Annika och Sven – och vilka risker ser de med etableringen? Om detta och mycket mer på videon nedan.

Undertexter

Undertexter på både svenska och engelska går att välja på inställningar (“kugghjulet”‘). Observera att den engelska översättningen är automatgenererad, en teknik som blir bättre ju mer vi använder den.

Samtal på Science Village-kontoret

Science Village-kontorets erbjuder en serie samtal med inbjudna gäster som tar sig an ämnen relaterade till Lunds universitets Science Village-etablering men även campusutveckling i stort. Moderator är Eva Åkesson, koordinator för Science Village-kontoret.

Samtal på Science Village-kontoret

Prenumerera på bloggen

november 8, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

28/10 Lunchsamtal på Science Village-kontoret med Annika och Sven: möjligheter och utmaningar för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten

ZOOM
Fredagen den 28:e oktober gästas vi av Annika Olsson, rektor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), och Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, för samtal på Science Village-kontoret – denna gång vid lunchtid. Vi kommer att prata om möjligheter och utmaningar med etableringen i Science Village för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. Varmt välkomna att delta via Zoom!

Se tidigare samtal på Science Village-kontoret

Vad: Livesänt samtal på Science Village-kontoret
När: fredag 28 oktober klockan 12.00-12.45
Var: Zoom, anmälan krävs – registrera dig här
För vem: alla intresserade
Hur: registrera dig och få en Zoomlänk på mejl. Alla som deltar i Zoom kan ställa frågor i chatten.
Språk: samtalet hålls på svenska men publiceras i efterhand med text på både svenska och engelska

Kontakt: linnea.morth@science.lu.se

Prenumerera på bloggen för att inte missa några nyheter

oktober 21, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Öppet Hus 19/10 12.30-15.30

Legohus på karta. Foto.

Välkommen till Lunds universitets Science Village-kontors Öppet Hus! Vi slår upp dörrarna till kontoret på IKDC onsdagen den 19 oktober mellan 12.30-15.30. Kom och titta, fika, pyssla, tyck till och ställ frågor.

Alla är varmt välkomna!

Vad: Öppet Hus på LU:s Science Village-kontor
Var: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26
När: Onsdagen 19 oktober klockan 12.30-15.30 (drop-in)

Öppet Hus på Science Village-kontoret
Prenumerera på bloggen för att inte missa några nyheter

oktober 14, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äntligen! Nu är anhållan på väg till rektor

Urban stadsdel med människor. Illustration.
Visionsbild av Science Village. Bild: TMRW och FOJAB Arkitekter

Fakultetsstyrelserna på Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har nu beslutat att till Lunds universitets rektor anhålla om att fortsatt få utreda en etablering i Science Village av Lunds tekniska högskola, LTH, och Naturvetenskapliga fakulteten. Arbetet med fortsatt utredning ska vägledas av att nuvarande yta ska blir mindre än dagens ca 40 000 kvm för de verksamheter som ingår i scenario 5 och att fortsatt utredning ska fastslå verksamhetsmässig omfattning och antal kvm.

Beslut om fortsatt utredning i SV (pdf, 109 KB)

Kartläggningsrapporten

Som underlag för beslutet har Science Village-kontoret sammanställt en Kartläggningsrapport, bestående av sammanfattning av remissvar med SWOT-analyser, risk- och konsekvensanalys, PM Lokaler och finansiering, samt kartläggning av nuläge och bedömd utveckling med konsekvenser för etableringen i Science Village (läs också Höstterminen börjar – det här händer nu).

Kartläggningsrapport (pdf, 3 MB)

PM Omfattningsförslag (pdf, 576 KB)

Ha tålamod – planeringsarbete pågår

Ett intensivt planeringsarbete pågår på fakulteterna, Science Village-kontoret och LU Byggnad. Nästa blogginlägg kommer gå närmare in på vad som ska göras, hur det ska gå till, när det ska ske och av vem. Ha tålamod, vi är i en planeringsfas! Rektor och fakulteterna måste få fatta beslut om fortsatt utredning, organisation och medskick i arbetet. Det kommer att klarna, och alla puckar kommer att tas om hand i rätt ordning. Vi återkommer!

Har du några frågor eller vill träffa oss på Science Village-kontoret? Mejla svkontoret@rektor.lu.se eller kontakta någon av oss direkt. Prenumerera på vår blogg för att inte missa några nyheter.

oktober 7, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Science Village på Kulturnatten

På lördag är det dags för Kulturnatten 2022! LU:s Science Village-kontor på IKDC deltar och håller Öppet Hus. I VR-labbet blir det virtuella visningar av Brunnshög.

Var: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26.
När: 17 september 14:00-17:00
Kollektivtrafik: spårvagnshållplats Ideontorget

Utställning och mingel på Lunds universitets Science Village-kontor 14:00-17:00
Nyfiken på Lunds universitets etablering i Science Village, Brunnshög? Kom och mingla, titta på kartor, pyssla med LEGO och tyck till om vad som gör en bra plats.

Virtuell visning av Brunnshög 15.00–16.00
Häng med Christian Wilke, arkitekt vid Lunds kommun, på en virtuell visning av Brunnshög i Virtual Reality-labbet. Visningen tar en kvart och du måste boka plats i förväg. Läs mer och boka plats på Kulturnatten på IKDC | Lunds universitet

Mer om Kulturnatten på Brunnshög

Kulturnatten på Brunnshög | Kulturnatten Lund

Mer om Kulturnatten på Lunds universitet

Kulturnatten 2022 på Lunds universitet | Lunds universitet
Naturvetarstråket på Kulturnatten | Lunds universitet
LTH at Culture Night 17 september | Lunds universitet (på engelska)
Kulturnatten på IKDC | Lunds universitet

september 13, 2022

Inlägget postades i

Öppet Hus

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Höstterminen börjar – det här händer nu

Gräsmatta med blommor framför byggnad. Foto.

Välkomna tillbaka, önskar vi på Lunds universitets Science Village-kontor. Hoppas att ni har haft en skön sommar!

Nu har vi ställt samman underlag i en Kartläggningsrapport för att fakultetsstyrelserna på LTH och Naturvetenskapliga fakulteten ska kunna ge ett godkännande av omfattningsförslaget som sedan överlämnas till rektor i oktober. Kartläggningen består av sammanfattning av remissvar med SWOT-analyser, risk- och konsekvensanalys, PM Lokaler och finansiering, samt kartläggning av nuläge och bedömd utveckling med konsekvenser för etableringen i Science Village. Remissvar och risk- och konsekvensanalys har diskuterats flitigt på Naturvetenskapliga fakulteten och LTH i olika konstellationer.

Läs också: Ett år på Science Village-kontoret

Vad är nästa steg?

Därefter kan rektor ge fakulteterna uppdrag om fortsatt utredning att ta fram underlag med verksamhetsbeskrivning för lokalprogram och preliminära rumsfunktionsprogram i samarbete med LU Byggnad. Sedan börjar arbetet med att sätta ihop underlag för hyresvärdsupphandling. Läs mer om offentlig upphandling i faktarutan nedan.

Kontakta oss

På vårt fysiska kontor på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) på Sölvegatan 26 är det oftast någon på plats. Välkommen att hälsa på! Håll också utkik efter datum för Öppet Hus, Morgonsamtal och andra event i höst. Prenumerera på bloggen genom att scrolla längst ner på denna sida, skriv in din mejl-adress och tryck på knappen “prenumerera”.

Vill ni boka ett möte, få en presentation, ställa frågor eller annat mejla oss på: svkontoret@rektor.lu.se, eller se fler kontaktuppgifter på Kontakta kontoret.

Om offentlig upphandling

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

Vid upphandlingar till större värden, där det finns en skyldighet att annonsera, får allmänheten också ökad insyn i vad som sker och hur deras skattemedel används. Det blir med andra ord lättare att kontrollera att inköpen sker på affärsmässiga grunder och inte personliga.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

augusti 22, 2022

Inlägget postades i

Science Village-kontoret Upphandling

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Sommarhälsningar – ett år på Science Village-kontoret

Somriga motiv. Fotokollage.
Lunds universitets Science Village-kontor firar ett år och önskar er en riktigt fin sommar!

Ett år har gått sedan dörrarna till Lunds universitets Science Village-kontor på IKDC öppnades. Mycket har hunnits med:

 • Ett flertal workshops arrangerades i slutet av 2021 med Naturvetenskapliga fakultetens dekan, prorektor vid LTH och representanter från forskning, GU-verksamhet, stödverksamhet och från studentkårer.
 • Fyra förslag på scenarier för omfattning togs fram av fakultetssamordnarna, och reviderades senare under dialogrundan till två nya förslag på scenarier för omfattning: scenario 5 och 6.
 • Ett stort antal dialoger och diskussioner med representanter från olika verksamheter (medarbetare och studenter) under tidig vår – ca 1000 personer.
 • Två scenarier för omfattning, scenario 5 och 6, skickades på remiss mellan den 17 februari och 12 april, till sammanlagt 86 adressater inklusive samtliga fakulteter.
 • Remissvaren sammanställdes och sammanfattades.
 • Risker inventerades under dialogerna och kompletterades med remissvaren. En analysgrupp med representanter från utbildning, forskning, stödverksamhet samt studenter från både fakulteterna utsågs för att utveckla och beskriva riskerna. Fakultetsledningarna på LTH och Naturvetenskapliga fakulteten har bearbetat riskarbetet vidare, och kompletterat det med riskbedömningar samt åtgärdsbeskrivningar med ansvariga.

Godkännande av omfattningsförslag förväntas i september/oktober hos båda fakultetsstyrelserna och sedan överlämnas det till rektor. Vi ser fram emot att rektor ska ge grönt ljus för nästa steg så att vi i höst kan gå vidare med verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram.

Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss. Vi är glada över det stora intresset för Lunds universitets etablering i Science Village och vill passa på att tacka er alla för gott samarbete under det gångna året! Vi ser fram emot att träffas igen när ni alla är tillbaka i augusti. Behöver ni komma i kontakt med oss i sommar, använd gärna vår funktionsmejl: svkontoret@rektor.lu.se.

För den nyfikne är det mycket som redan är på gång i Science Village och Brunnshög. Under våren togs spadtag för The Loop och Space. Besök gärna Nobelparken, Kunskapsparken och Hage. De är verkligen värda ett besök!

Glad sommar önskar Science Village-kontoret!

juli 1, 2022

Inlägget postades i

Science Village-kontoret

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fysiska institutionen och kemiska institutionen i Science Village – prefekternas perspektiv

Bruna byggnader med cyklar utanför entréerna. Fotokollage.
Fysicum och Kemicentrum, nuvarande byggnader för fysiska institutionen och kemiska institutionen

Text av Leif Bülow, prefekt på kemiska institutionen, och Joachim Schnadt, prefekt på fysiska institutionen.

Kemi och fysik står varandra väldigt nära ämnesmässigt. Enligt Nationalencyklopedin är kemin ”vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar” medan fysiken är ”den vetenskap som studerar materiens struktur på grundläggande nivå och dess uppträdande under skilda betingelser.” Många gånger delar kemister och fysik samma frågeställningar, men de använder sig av olika, kompletterande språk och olika, likaså kompletterande tillvägagångssätt för att behandla frågeställningarna. Oftast använder de sig av samma teoretiska och experimentella metoder, men använder dem på olika sätt för att hitta svar.

Leif Bülow (t.v.) och Joachim Schnadt (t.h.)

Märkligt nog är den ämnesmässiga närheten någonting som i det närmaste är osynligt i de allra flesta utbildningarna på såväl LTH som naturvetenskapliga fakulteten, civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap undantaget. Kopplingen är tydligare på forskningssidan där det finns rätt många samarbeten inom olika projekt och frågor. Samtidigt framstår den ämnesmässiga närheten som underutnyttjad även inom kemi- och fysikforskningen på Lunds universitet, trots att det finns mycket betydande överlapp inom t ex materialforskningen, forskningen om ultrasnabba och dynamiska processer, ytvetenskaperna, beräkningsfysiken och -kemin, katalysforskningen, biotekniken, biofysiken och – kemin samt förbränningskemin och -fysiken. Lunds universitets etablering i Science Village ger fysik- och kemiområdena ett unikt tillfälle att tänka nytt och att tänka tillsammans. Det är av yttersta vikt att etableringen utformas på ett sådant sätt att en ny helhet formas och att etableringen inte blir en förflyttning av två (stora) institutioner till en ny plats utan att det sker en integrering och utan att det skapas något nytt.

Prefekterna på KILU och fysiska institutionen skulle vilja se följande inom…

…grundutbildningen:

 • Studenterna som läser huvudämne fysik eller kemi (dvs utbildningarna i fysik/teoretisk fysik och kemi på naturvetenskapliga fakulteten samt teknisk fysik, kemi/bioteknik och teknisk nanovetenskap) bör utvecklas så att de innehåller betydande inslag av det andra ämnet; detta inslag bör utvecklas inom ämnesgränsöverskridande kurser, dvs innehållande både fysik och kemi, som samundervisas av lärare från kemi- och fysikområdena.
 • Studerande i dessa huvudämnen bör också ha möjlighet att inom sin utbildning komma i tät kontakt med livsvetenskapliga aspekter.
 • Förverkligandet av ett eller flera program för fysik och kemi.
 • Där det är möjligt skulle vi vilja se att det utvecklas laborationer och övningar som innehåller inslag av såväl kemi som fysik. Gemensamma laborations- och övningslokaler kommer att möjliggöra sådana gemensamma undervisningsmoment. Hit räknas även gemensamma datorlabbar i labbsalar med avancerade datorer.
 • I Science Village skulle vi gärna vilja ge högkvalitativ och modern undervisning som använder sig av nya undervisningsformer. På grund av den ämnesmässiga närheten lämpar sig fysik- och kemiämnena utmärkt för att tillsammans utveckla sådana nya undervisningsformer, inklusive de lokaler och andra resurser som är nödvändiga för denna undervisning.
 • Ett lärarrum skulle kunna ge lärarna möjlighet för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd. Vi skulle vilja intensifiera det kollegiala samarbetet inom grundutbildningen, genom gemensam undervisning och genom en kultur där ämnesövergripande auskultering och mentorskap för yngre lärare är ett helt normalt inslag i undervisningsverksamheten.
 • Vi skulle vilja att undervisningsbyggnaderna i Science Village byggs så att det uppstår naturliga mötesplatser för studenterna som läser fysik- och kemikurser. Själva mötet främjas genom ovanstående gemensamma delar av utbildningarna, men även genom att erbjuda gemensamma seminarieserier som riktar sig till alla våra studenter, till exempel om forsknings- och samhällsutmaningar (hållbarhet, energiförsörjning, material för tekniska lösningar…) och möjligheter för avnämare (t ex föredrag av alumner, arbetsmarknadsmässor…).
 • Vi ser att utbildningsorganisationen för fysik och kemi med fördel samorganiseras i Science Village.

…forskarutbildningen:

 • Många av våra forskarstuderande skulle kunna dra stor nytta av att lära sig mer om ”det andra” ämnesområdet och många nya möjligheter skulle kunna uppstå för deras forskningsaktiviteter. Detta skulle också få en mycket positiv effekt på kvaliteten hos våra forskarutbildningar. Det som krävs är dock att det uppstår en medvetenhet och en vetskap om möjligheterna hos det andra ämnesområdet. Idag bedriver vi ett antal mycket framgångsrika forskarskolor, som delvis är gränsöverskridande. Vi skulle vilja erbjuda alla våra doktorander möjligheten att delta i en gemensam forskarskola för fysik och kemi. En sådan gemensam forskarskola skulle ha en stor fördel genom en samlokalisering av kemi och fysik. Denna forskarskola skulle kunna erbjuda ett stort antal av de kurser som alla doktorander läser men den skulle framförallt möjliggöra nätverksbyggande över ämnesgränserna.
 • En samlokalisering av fysik och kemi skulle också kunna stärka samarbetet mellan forskarstudenter med teoriverksamhet och sådana med experimentell verksamhet. Vi har starka teori- och experimentella verksamheter på såväl KILU som fysiska institutionen. Vi har dock inte alltid en idealisk matchning mellan teori och experiment på en och samma institution, samtidigt som det kan finnas möjligheter på den andra institutionen.

…inom forskningen:

 • Det finns många små och medelstora forskningsinfrastrukturer på såväl KILU som fysiska institutionen som skulle kunna vara till stor nyttja inom hela fysik- och kemiområdet, men som enbart utnyttjas av den ena sidan. Genom att samla den experimentella infrastrukturen i fysik och kemi i en gemensam byggnad skulle denna klyfta kunna överbryggas, i synnerhet om det utvecklas en modell för samutnyttjande av sådan infrastruktur och om det informeras och utbildas om möjligheterna. Dessa infrastrukturer omfattar t ex spektroskopi-, spektrometri- och mikroskopikarakteriseringsverktyg, verktyg för provpreparering o.d. och gemensam beräkningsutrustning.
 • Likaså erbjuder en gemensam etablering av kemi och fysik i Science Village möjligheten att satsa på en mekanisk verkstad liksom en elektronikverkstad i lagom storlek där stöd ges till både forskning och grundutbildning.
 • Vi har forskargrupper, t ex inom Lunds lasercentrum och inom NanoLund, men även inom andra områden, som bedriver forskning med liknande frågeställningar. En del av dessa samarbetar, medan andra inte gör det. En gemensam lokalisering av fysiska institutionen och KILU i Science Village, utan fysiska gränser mellan de två institutionerna, skulle främja samarbetet inom etablerade grupperingar, samtidigt som den också skulle främja nya samarbeten. Här finns möjligheter för direkt samlokalisering samt nya organisationer och organisationsformer.

…stödfunktionerna:

 • I och med att kemi- och fysikområdena fungerar på väldigt liknande sätt ser vi möjlighet för gemensamma stödfunktioner såsom ett gemensamt bibliotek, ett gemensamt forskningsstöd och en gemensam administration.
 • En gemensam fastighetsservice skulle kunna agera verksamhetsnära och samtidigt effektivt.
 • En sådan gemensam organisation, som samtidigt ska behålla den lokala förankringen med ett direkt stöd till den vetenskapliga personalen, skulle innebära att vi blir en attraktivare arbetsgivare med bättre möjligheter att rekrytera högkompetent TA-personal.

…samverkan:

 • Det finns upparbetade företagskontakter på både KILU och på fysiska institutionen. Dessa kontakter skulle kunna komma betydligt fler studenter och forskare tillgodo, i synnerhet om vi får bättre möjligheter att arbeta över områdesgränserna. En nära lokalisering till spinn-off- och små företag i Science Village skulle ge möjlighet för nya kontakter, och de befintliga kontakterna skulle kunna utnyttjas effektivt t ex för arbetsmarknadsdagar för doktorander och studenter, för seminarier som syftar till att stärka den företagsnära forskningen, etc.
 • Vi skulle gärna vilja se att byggnaden som är gemensam för fysik och kemi har en ingång som möjliggör det spontana mötet. Ett gemensamt, centralt lunchställe och café är ett måste. Detta bör helst också hålla öppet på kvällstid. Studieplatser behöver planeras in från början och likaså rumsliga möjligheter för studentkårer och studieråd. Den sociala kontexten är viktig för såväl studenter som anställda, och denna kontext skulle stärkas t ex genom lokaler för gym och annan idrott.

Leif Bülow och Joachim Schnadt

juni 16, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bilder från Öppet Hus 1 juni

I onsdags öppnade vi dörrarna till vårt första Öppet Hus på Science Village-kontoret.

juni 3, 2022

Inlägget postades i

Evenemang Science Village-kontoret

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

1/6 13-16 Öppet Hus på Science Village-kontoret

Text "Öppet hus på Science Village-kontoret". Foto av Ingvar Kamprad Designcentrum.

Välkommen till Lunds universitets Science Village-kontors första Öppet Hus! Vi slår upp dörrarna till kontoret på IKDC onsdagen den 1 juni mellan 13-16. Kom och titta, fika, mingla och ställ frågor.

Alla är varmt välkomna!

Vad: Öppet Hus på LU:s Science Village-kontor
Var: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26
När: Onsdagen 1 juni klockan 13:00-16:00 (drop-in)

maj 19, 2022

Inlägget postades i

Evenemang Science Village-kontoret

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Sammanfattning av remissvar

Remiss och kaffe. Foto.

Den 16 februari till 12 april var remissrunda för förslag på scenarier för Lunds universitets etablering av kemi och fysik i Science Village. Sammanfattningen av inkomna remissvar är nu tillgänglig att läsa här på bloggen.

2022-05-12-PM-Sammanfattning-av-remissvar-V2.pdf(inkl bilagor 1, 3-5)

Bilaga 2a – Grupp A – Direkt berörda (excel)
Bilaga 2b – Grupp B – Indirekt berörda (excel)

maj 5, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Se inspelningen av Morgonsamtalet 5/4 om vad som är på gång i Brunnshög

Människor i fåtöljer samtalar. Foto.

Inspelningen av Morgonsamtalet från april finns nu tillgänglig med undertexter på svenska och engelska. Observera dock att den engelska översättningen är automatgenererad – en teknik som blir alltmer träffsäker ju mer vi använder den.

Gå direkt till inspelningen av Morgonsamtalet 5/4

Instruktion: titta med eller utan undertexter

 1. Klicka på följande länk för att öppna videospelaren i en ny flik i din webbläsare: https://lu.instructuremedia.com/embed/6a890407-0dda-494e-990e-c51fb09dcbff
 2. Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet för att öppna “inställningar”. Tryck på “undertexter” och välj språk. OBS! Engelsk översättning är automatgenererad och kan innehålla fel.
 3. Undertexterna går nu att sätta på och av genom att trycka på symbolen för undertexter (mittimellan symbolerna för inställningar och volymkontroll).

Mer information om samtalets innehåll hittar du här: Morgonsamtal 5/4 8.15-9.00: på gång i Brunnshög

april 12, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hallå där, Charlotte von Brömssen på LU Byggnad!

Person i svarta kläder ler mot kameran. Foto.

Lunds universitets Science Village-kontor välkomnar Charlotte von Brömssen, nyanställd projektledare på LU Byggnad med uppdrag mot Science Village parallellt med uppdrag mot campusutveckling. Charlotte kommer att jobba tätt tillsammans med Science Village-kontoret med Lunds universitets etablering i Science Village.

Hej Charlotte, berätta om ditt uppdrag!
Jag är projektledare på LU Byggnad med uppdrag mot Science Village mfl, parallellt med uppdrag mot campusutveckling (50/50). Så jag kommer att bli väldigt insatt i hur hela universitetsområdet fungerar samtidigt som jag ska titta på olika delar och hur de kommer att fungera tillsammans med helheten. Det perspektivet tror jag kommer vara en fördel i arbetet med Science Village.

Vad gjorde du innan du kom till Lunds universitet?
Jag är arkitekt och har jobbat i näringslivet i 22 år. Framför allt med nyproduktion och husbyggnad från ax till limpa, det vill säga hela processen från detaljplaner och utredningar till utvecklandet av färdiga hus. Ett exempel i Lund är kvarteret Posthornet som fick Lunds hederspris i stadsbyggnad 2019. Jag arbetade mycket med husets flexibilitet för att klara olika typer av hyresgäster, bl a Folktandvårdens nya kunskapscentrum för munhälsa.

Vad var det som lockade med arbetet?
Nybyggarandan i kombination med stadsbyggnadsfrågor! Efter många år inom det privata var jag sugen på att testa något nytt. På Lunds universitet såg jag en möjlighet att jobba i gränssnittet mellan stadsbyggnad, husbyggnad och gestaltning. Att få fortsätta jobba med hus, men också med byggnadsfrågor i ett större sammanhang, genom mina uppdrag mot campusutveckling och etableringen i Science Village.  

Vad är viktigt att tänka på för Lunds universitet i arbetet med etableringen i Science Village?
Vi befinner oss fortfarande tidigt i byggprocessen och just nu är det viktigt att verksamheten samlar in behoven. Här måste delarna samspela med den framtida helheten. De olika fakulteterna och ämnena behöver fundera på hur man vill utvecklas tillsammans. Var finns beröringsytorna? På vilket sätt vill man samarbeta? Sedan får vi se till det finns möjligheter att mötas eller ”korsbefrukta” varandra. Jag tror det är viktigt att man från början tänker på hur och var man kan bygga in flexibilitet. Det finns en fördel med att redan nu tänka på vilka lab som ställer liknande krav, hur kontorsmiljöer kan ”svara på olika behov” eller ställas om till lärmiljöer, hur de framtida lärmiljöerna bäst förenar morgondagens teknik och önskemål. Men, på universitetet kommer det alltid att finnas speciallokaler som inte kan vara flexibla. Just nu kartlägger jag behov och lokalytor, bl a för att planera workshops om framtidens arbets- och lärmiljöer.

Har du några tankar på hur det kommer att se ut i Science Village när det är klart?
Nu är det viktigare att titta på behoven innan man funderar på hur det ska se ut. Men en av mina drivkrafter är skönhetsvärden! Att en miljö är vacker och trevlig är viktigt. Vad som är vackert ligger i betraktarens öga, men det finns några grejer som är mer generella. Till exempel att använda en ”trevlig skala”, proportioner som den mänskliga kroppen kan förhålla sig till. Och att tänka på saker som hur naturligt ljus kan speglas eller silas genom grönska. Varmt och välkomnande, önskar jag att det blir.

Tack Charlotte, vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med etableringen i Science Village!

april 4, 2022

Inlägget postades i

Intervju Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Morgonsamtal 5/4 8.15-9.00: på gång i Brunnshög

Modell av Brunnshög med byggnaden Space och Möllegården i förgrunden. Foto.
Foto: Science Village Scandinavia AB

Välkommen till nästa Morgonsamtal på Lunds universitets Science Village-kontor! Denna gång lyfter vi blicken och tittar på vad som är på gång i Brunnshög. Vi gästas av Lunds Kommun, Lunds Domkyrka, the Loop (Skanska) och Science Village Scandinavia AB.

Anmäl dig till webinariet – Zoom registreringslänk

Idag, 23 mars, togs det första spadtaget i centrala Science Village för Wihlborgs innovativa hus Space, som planeras stå färdigt 2023 med kontor och labbverksamhet (läs mer på Space – Science Village – Lund — Wihlborgs). Mycket händer i både Science Village och i stadsdelen Brunnshög som helhet. Vad är på gång nu? Hur kommer området att se ut i framtiden? År 2023? 2026? 2042? Häng med på spännande samtal med gäster från Lunds Kommun, Lunds Domkyrka, The Loop (Skanska) och Science Village Scandinavia AB.

Det kommer finnas möjlighet för alla som deltar att ställa frågor till gästerna och till Science Village-kontoret via chatten.

När: tisdag 5 april 8:15-9:00
Var: Zoom
För vem: alla som är intresserade
Hur: Anmäl dig till webinariet så får du möteslänken på mejl

Om “Morgonsamtal på Science Village-kontoret”

Science Village-kontoret kommer att erbjuda en serie samtal med inbjudna gäster som tar sig an ämnen relaterade till Lunds universitets Science Village-etablering men även campusutveckling i stort.

Morgonsamtal på Science Village-kontoret

Om Science Village-kontoret

Science Village-kontoret på Lunds universitet är ett gemensamt stöd till Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola för att optimera etableringen i Science Village och stärka de nya möjligheter som därmed uppstår på nuvarande campus. Kontoret öppnade den 1 juli 2021 på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) och leds av Eva Åkesson, professor vid kemisk fysik vid Lunds universitet och koordinator för kontoret. Kontoret arbetar för att bidra till universitetets vision om miljöer i samspel, förnyelse av universitetet, forskningsframsteg för flera, tvärvetenskaplig styrka, nya utbildningar, inspirerande studiemiljöer – och ett rikt studentliv över hela campus.

Lunds universitets Science Village-kontor

mars 23, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Se inspelningen av Morgonsamtalet 16/2 om omfattningsförslagen för etableringen i Science Village

Personer med kaffekoppar framför en bakgrund med illustrationer och text. Foto.

Inspelningen av Morgonsamtalet från februari finns nu tillgänglig med undertexter på svenska och engelska. Observera dock att den engelska översättningen är automatgenererad – en teknik som blir alltmer träffsäker ju mer vi använder den.

Gå direkt till inspelningen av Morgonsamtalet 16/2

Instruktion: titta med eller utan undertexter

 1. Klicka på följande länk för att öppna videospelaren i en ny flik i din webbläsare: https://lu.instructuremedia.com/embed/63235d8a-e498-47dc-a3fc-b557a8095976

 2. Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet för att öppna “inställningar”. Tryck på “undertexter” och välj språk. OBS! Engelsk översättning är automatgenererad och kan innehålla fel.

 3. Undertexterna går nu att sätta på och av genom att trycka på symbolen för undertexter (mittimellan symbolerna för inställningar och volymkontroll).

Mer information om samtalets innehåll hittar du här: Morgonsamtal 16/2: förslag på scenarier med etappindelning för LU:s etablering i Science Village.

mars 2, 2022

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Omfattningsförslag för etablering i Science Village på remiss

Remiss och kaffe. Foto.

Omfattningsförslag med etapper för etablering av kemi och fysik i Science Village har idag skickats på remiss.

2022-02-16 PM information rörande remiss
2022-02-16 Remiss omfattningsförslag inkl bilagor

Extra adressater
Remissen har skickats till extra adressater jämfört med vanliga remissrundor och hanteras av Science Village-kontoret. Deadline för remissvaren är 12 april 2022.

Under remisstiden välkomnas alla att kontakta Science Village-kontoret för fortsatt dialog och presentation av omfattningsförslagen.

Kontakta kontoret

Engelsk version av detta inlägg

februari 17, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

Morgonsamtal 16/2: förslag på scenarier med etappindelning för LU:s etablering i Science Village

Person som bär några utav kartongerna ur högen. Foto.

Science Village-kontoret bjuder in till årets första morgonsamtal. Samtalet kommer att fokusera på förslag på scenarier med etappindelning, som tas fram i dialoger med verksamheten.

Anmäl dig till webinariet – Zoom registreringslänk

Science Village-kontoret är LTH:s och Naturvetenskapliga fakultetens gemensamma stöd för Lunds universitets etablering i Science Village. Gäster denna morgon är Science Village-kontorets egna fakultetssamordnare, Charlotta Turner och Knut Deppert. Samtalet leds av Eva Åkesson, koordinator för Science Village-kontoret. Hur ser processen ut för att ta fram förslag på scenarier? Vad menas med etapper? När börjar byggprocessen? Vad behöver vi göra just nu?

Det kommer finnas möjlighet för alla som deltar att ställa frågor till gästerna och till Science Village-kontoret via chatten.

När: onsdag 16 februari 8:00-9:00
Var: Zoom
För vem: alla som är intresserade
Hur: Anmäl dig till webinariet så får du möteslänken på mejl

Läs mer: Scenarier för etappindelning? Intervju med fakultetssamordnarna – 17 januari 2022

Om “Morgonsamtal på Science Village-kontoret”

Science Village-kontorets kommer att erbjuda en serie samtal med inbjudna gäster som tar sig an ämnen relaterade till Lunds universitets Science Village-etablering men även campusutveckling i stort.

Morgonsamtal på Science Village-kontoret

Om Science Village-kontoret

Science Village-kontoret är ett gemensamt stöd till Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola för att optimera etableringen i Science Village och stärka de nya möjligheter som därmed uppstår på nuvarande campus. Kontoret öppnade den 1 juli 2021 på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) och leds av Eva Åkesson, professor vid kemisk fysik vid Lunds universitet och koordinator för kontoret. Kontoret arbetar för att bidra till universitetets vision om miljöer i samspel, förnyelse av universitetet, forskningsframsteg för flera, tvärvetenskaplig styrka, nya utbildningar, inspirerande studiemiljöer – och ett rikt studentliv över hela campus.

Projektkontoret för Lunds universitets Science Village-etablering

februari 1, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Scenarier för etappindelning? Intervju med fakultetssamordnarna

Hej Knut Deppert och ”Lotta” Charlotta Turner, fakultetssamordnare med uppdrag från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten att utforma underlag för etableringen i Science Village. Hur går det?  

Lotta: Just nu är vi ute och presenterar olika förslag på hur man kan dela in etableringen i etapper.

Spännande! Vad menas med det?

Knut: Vi började med att fundera över hur en uppdelning skulle kunna se ut. Vi kom fram till en klusterindelning att utgå ifrån och nu har vi några scenarier som vi vill ha feedback på från verksamheten. Finns det förståelse för hur vi har tänkt? Är det rätt tänkt i sammanhanget? Kommer det upp frågor som visar att ett scenario inte fungerar, eller att ett scenario är bättre eller sämre än andra?

Lotta: Man måste komma ihåg att det är ett väldigt komplext arbete med en komplex organisation. Det är flera institutioner det handlar om – och många avdelningar. Det är otroligt många delar som ska på plats.

Knut: Vi har en vision om en fullskalig akademisk miljö. Och det innebär forskningsmiljöer, men också studenter och grundutbildning. Där får vi hjälp av Lärandemiljögruppen, som har representanter från både fysik och kemi och studenter.

Hur jobbar ni för att nå den visionen?

Lotta: Vi tror att vi måste samtala och lyssna, ja verkligen jobba med kommunikationen. Det här är inget som en eller två personer kan sätta sig ner och bestämma, utan det här måste vi jobba fram tillsammans. Men det är en löpande process. Det vi diskuterar fram nu kommer kanske göra de närmsta åren mer tydliga, sedan blir det mer suddigt ju längre fram vi tänker oss. Samtidigt är det nog just processen som är det viktiga. Hur vi i verksamheten träffas och kommunicerar och vart det tar oss.

I de scenarier ni presenterar har ni utgått från en klusterindelning med avdelningar. Hur kom ni fram till den?

Knut: Vi måste börja någonstans och vi började med det vi vet idag. Dagsläget är utgångsläget. Samtidigt måste vi försöka se in i framtiden. Det är svårt att veta ”vad betyder det här om 30 år?” men vi gör vårt bästa.

Lotta: Vi har tagit fram scenarier som potentiella vägar framåt. Ett perspektiv var att ta dagens avdelningar och titta på hur de kan passa ihop i kluster. Till exempel så är Atomfysik, Förbränningsfysik och Kemisk fysik ett tänkbart kluster. De vill ju bygga upp ”Lunds Lasercentrum” i Science Village. Sedan är det absolut möjligt att vi har kommit på kluster som inte är bra. Det är därför vi måste ut och lyssna in vad forskare, lärare och studenter säger.

Varför behövs kluster?

Lotta: Det är inte troligt att alla inom kemi och fysik kommer kunna etablera sig i Science Village samtidigt på ett bra sätt. Det kan vara bättre att göra det stegvis i etapper. Och då är det viktigt att vi har kluster som beskriver vilka som skulle ha glädje av att sitta tillsammans och vilka som skulle ha glädje av att stanna kvar och etablera sig lite senare. I slutändan är det kanske inte dagens forskningsämnen, avdelningar och grupperingar som vi landar i, men det är ett förslag att jobba vidare med.

Knut: Det kan komma nya idéer om att använda andra perspektiv, och där måste jag och Lotta vara lyhörda och flexibla.

Kan ni kort beskriva de olika scenarier för etappindelning ni har tagit fram?

Knut: Vi har tagit fram fyra olika scenarier. Skillnaden är hur stora de är, och vem som etableras i Science Village i vilken etapp.

Lotta: Det har råkat bli så att vi kallar scenarierna för ”tuggor”. Att det ska vara lagom stora ”tuggor” av verksamheten som etablerar sig i de olika etapperna. Delvis har det med kostnader att göra. Att flytta alla på en gång skulle till exempel innebära en dyr och komplicerad byggprocess. Men vi har det med som scenario 4, kallad ”Gigatuggan”.

Knut: Det första scenariot är ”småtuggor”, sedan kommer ”mellanstora tuggor” och det fjärde scenariet kallas ”gigatuggan”. Det tredje scenariet som ingen riktigt tror på skulle innebära en etablering av först fysik och sen kemi.

Lotta: Men man vet aldrig! Så vi har med det förslaget också.

Vad tror ni själva? Är något av dessa scenarier mer troligt?

Knut: Jag tror att det blir någon blandning i slutändan. En modifikation av något av våra förslag.

Lotta: Jag tror också det. Om jag gissar så tror jag att vi kommer landa på nånting mellan ”småtuggor” och ”mellantuggor”. Men vi har ännu inte siffror på vad allt betyder ekonomiskt, vilket gör det lite farligt att gissa.  Det finns så många parametrar! Det är till exempel inte säkert att det är billigare att stanna kvar i befintliga lokaler om de behöver renoveras.

Knut: Ett komplicerat bygge kan också vara det som gör att resultatet blir fantastiskt. Att det ger goda synergieffekter. Vi utesluter ingenting just nu.

Lotta: Allt beror på vad vi kommer fram till under processens gång. Vi försöker titta på alla möjligheter och vara som svampar som suger upp all information vi får.

Vad händer härnäst? Jag har förstått att ni har en ganska ambitiös tidplan?

Knut: Vi har många möten och samtal framför oss. Med pandemin har vi behövt ställa om till digitala möten. Men de dialoger vi har haft hittills har gått bra. Vi verkar inte ha tänkt helt fel, och det har varit konstruktiv dialog. Jag är optimistisk!

Lotta: Det kommer att gå i en rasande takt, men jag tror att det är bra. Nu ger vi järnet: lyssnar in och kommer med förslag. Jag tror att vi är redo att gå vidare och framåt.

Tusen tack för intervjun och stort lycka till!
Linnea Mörth, Kommunikatör Science Village-kontoret

Relaterade inlägg

Konkret plan för svar på rektorsbeslut 2021-11-25
Science Village-kontoret välkomnar nyutsedda fakultetssamordnare 2021-10-19

Etapper?

Bilden nedan är en slide ur Knuts och Lottas PowerPoint som visar ungefär var etapperna befinner sig i tid.

Tidplan  

Beslut behöver fattas under 2022 och för att arbeta fram underlag till beslut behöver följande aktiviteter genomföras. Tidplanen kan behöva justeras då vi nu ställer om från fysiska möten till digitala. 

Januari-Februari                       
Dialog och intervjuer i verksamheten och med studenter 

Februari                                  
Risk- och konsekvensanalyser – Workshop  

Februari-Mars                          
Remissrunda  

Mars                                          
Rapport till fakulteterna inför beslut 

Mars                                          
Fakulteternas presidium 

April                                          
Godkännande av styrelserna vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH av det förslag på etappindelning med omfattning, risk- och konsekvensanalyser, och en plan för finansiering av ökade lokalkostnader 

Maj                                            
Rektor bedömer rimligheten i relation till den samlade campusutvecklingen 

Juni                                            
Byggprocessen i 9 steg startar för etapp 2  

januari 17, 2022

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

En julhälsning från Science Village-kontoret

Under hösten 2021 har Science Village-kontoret kompletterats med fakultetssamordnare, senior rådgivare för strategiska partnerskap samt kommunikatör på plats.

Alla är redan i full gång med sitt arbete och det kommer att märkas under våren då det viktiga strategiska beslutet om omfattning/avgränsning för etapp 2 ska tas, men också för hur etapp 3 och 4 kan se ut.  

Det är mycket som sker parallellt, vilket märks inte minst i verksamheten. Häromdagen deltog Science Village-kontoret i en mycket intressant rundvandring på Kemicentrum tillsammans med en grupp forskningsingenjörer. Vi ser fram emot fler möten och besök för att kunna bidra till etableringen.

2022 kommer därför stort fokus ligga på att finnas ute i verksamheten och att föra dialog med olika nyckelpersoner. Och särskilt fakultetssamordnarna har ett mycket viktigt uppdrag att genomföra den närmaste tiden.

Läs mer: Science Village-kontoret välkomnar nyutsedda fakultetssamordnare

Vi ser fram emot ett spännande 2022!

God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Science Village-kontoret

Stående från vänster: Karin Ulfsdotter Crépin, senior rådgivare för strategiska partnerskap; Carina Jarl, biträdande koordinator och projektledare; Eva Åkesson, professor och koordinator för Projektkontoret Science Village; Charlotta Turner, fakultetssamordnare med fokus naturvetenskapliga fakulteten; Cecilia Schubert, kommunikatör (föräldraledig); Knut Deppert, fakultetssamordnare med fokus LTH. Inklippt: Linnea Mörth, vikarierande kommunikatör.
december 20, 2021

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Konkret plan för svar på rektorsbeslut

Rektorsbeslut

Idag tog rektor beslut (V 2021/3292) att ge LTH och Naturvetenskapliga fakulteten i uppdrag att föreslå vilka verksamheter som ska etableras inom Science Village och vilka verksamheter som ska utvecklas vid Sölvegatan. LTH och Naturvetenskapliga fakulteten ska även föreslå etappindelning för etableringen inom SV. En kartläggning av berörda verksamheter ska tas fram och en analys av hur forskning och utbildning påverkas av utvecklingen ska göras, inkluderat en risk- och konsekvensanalys samt en plan för hur ökade lokalkostnader ska finansieras. Både kartläggning och analys ska godkännas av respektive fakultetsstyrelse. I samband med att det identifieras vilka verksamheter som ska etableras inom SV ska Campusutvecklingskontoret/LU Byggnad tillsammans med berörda fastighetsägare och fakulteter utreda påverkan och möjligheter för befintligt campus. Ett beslut som ger oss ett tydligt startskott för vårt arbete och uppdrag med etableringen i Science Village.

Handlingsplan

Science Village-kontoret har tagit fram en handlingsplan för arbetet med att genomföra kartläggningen för förslag till omfattning av etapp 2. Fakultetssamordnarna, Knut Deppert och Charlotta Turner, har redan påbörjat arbetet för att ta fram förslag som verksamheten ska ges möjlighet att återkoppla på.

Två arbetsmöten har inlett processen med ett upplägg som kan ge lite perspektiv (se bild) både gällande forsknings- och lärandemiljö. Tanken är att samla information till den analys som behöver göras av hur forskning och utbildning påverkas av förslaget. Enligt tidplanen ska styrelserna för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten få förslagen i mars/april som efter deras godkännande kan överlämnas till rektor. Vi ser fram emot ett rektorsbeslut på omfattning av etablering för etapp 2 i maj – om allt går enligt tidplanen.

Knut och Lotta försöker visualisera olika förslag på etappindelningar och hur dessa påverkar forskningsmiljöer, utbildningsprogram, studentliv och samverkan. Bild: Karin Ulfsdotter CrépinBakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade i december 2018 att Lunds universitet ska inleda en etablering av verksamhet i Science Village (STYR2018/2003). Arbetet 2019-2021 ledde fram till ett utkast till lokalprogram som presenterades för Universitetsstyrelsen i april i år (STYR2021/1053), vilket omfattade ca 25 000 kvm verksamhetsyta och inkluderade de verksamheter som bedömts vara aktuella för etablering i Science Village. Den exakta omfattningen, eller avgränsningen om man så vill, behöver förtydligas och LTH och Naturvetenskapliga fakulteten ser ett behov av att omarbeta lokalprogrammet och omfattningen av etableringen med utgångspunkt i tidigare beslut.

november 25, 2021

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tisdag 16 november : Samtal på Science Village-kontoret: Om universitetets campusplan och dess utveckling

Science Village-kontoret bjuder in till årets första samtal. Samtalet kommer att fokusera på Lunds universitets campusplan.

Inbjudna gäster är Per Mickwitz, professor och vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling tillsammans med förutvarande vicerektor och professor Sven Strömqvist som ledde arbetet med att ta fram universitetets nu gällande Campusplan 2012. Vad har Sven för lärdomar att förmedla till Per som har uppdraget att leda arbetet med att ta fram en ny plan? Hur står sig planen idag, snart nio år efter att den togs fram? Hur ser arbetet och processen ut för att ta fram en ny campusplan?

Samtalet leds av Science Village-kontorets koordinator, professor Eva Åkesson.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor efter samtalet.

När: 16 november 2021
Tid: 08:00-09:00
Var: Online – Zoom (anmälan krävs)

Föranmälan krävs

Om “Samtal på Science Village-kontoret”
Science Village-kontorets kommer framöver att erbjuda en serie samtal med inbjudna gäster som tar sig an ämnen relaterade till Lunds universitets Science Village-etablering men även campusutveckling i stort.

Kommande samtalsämnen inkluderar: strategier för upphandling; visioner och mål för Lunds kommun, regionen och universitetet för Science Village-etableringen med flera. Håll utkik i Lunds universitets kalendarium och på Science Village-kontorets blogg för uppdateringar om kommande seriesamtal.

Om Science Village-kontoret
Science Village-kontoret är ett gemensamt stöd till Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola för att optimera etableringen i Science Village och stärka de nya möjligheter som därmed uppstår på nuvarande campus. Kontoret öppnade den 1 juli 2021 på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) och leds av Eva Åkesson, professor vid kemisk fysik vid Lunds universitet och koordinator för kontoret. Kontoret arbetar för att bidra till universitetets vision om miljöer i samspel, förnyelse av universitetet, forskningsframsteg för flera, tvärvetenskaplig styrka, nya utbildningar, inspirerande studiemiljöer – och ett rikt studentliv över hela campus.


Science Village-kontoret välkomnar nyutsedda fakultetssamordnare

Charlotta Turner (t. vä) och Knut Deppert (t. hö) är Science Village-kontorets nya fakultetssamordnare. Bilder: Privat

Read this entry in English: The Science Village office welcomes newly appointed Faculty Coordinators

Etableringen av verksamheter från LTH och naturvetenskapliga fakulteten i Science Village innebär en unik möjlighet att utveckla hela campus och Lunds universitet. En viktig del av etableringsarbetet och Science Village-kontorets uppgift kommer att vara att se till att verksamhetsutvecklingen sker koordinerat med etableringsprocessen. För att uppfylla detta så krävs samordning mellan fakulteter, institutioner och avdelningar.

För att kunna genomföra denna viktiga uppgift har fakultetssamordnare, en från LTH och en från naturvetenskapliga fakulteten, utsetts för att tillsammans med Science Village-kontoret både bidra till etableringen i Science Village och till den gemensamma verksamhetsutvecklingen främst inom kemi och fysik vid de båda fakulteterna.

Science Village-kontoret vill härmed presentera och välkomna kontorets nyligen tillknutna fakultetssamordnare: Charlotta Turner, professor i analytisk kemi vid naturvetenskapliga fakulteten och Knut Deppert, professor vid Fasta tillståndets fysik vid LTH.

Charlotta Turner

Hur ser du på ditt uppdrag som fakultetssamordnare vid Science Village-kontoret?
— Mitt uppdrag som fakultetssamordnare är att vara spindeln i nätet och katalysator för strategisk utveckling av framtidens kemi- och fysikverksamhet i Science Village.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som fakultetssamordnare?
— Jag ser med spänning fram emot alla möten med personer inom och utanför Lunds universitet, och hur vi med gemensam energi tar oss över barriärer för att på sikt nå önskvärda mål med vår organisation och verksamhet.Knut Deppert

Hur ser du på ditt uppdrag som fakultetssamordnare vid Science Village-kontoret?

— Etableringen är en komplex process som kräver mycket koordination mellan fakulteter, institutioner, avdelningar och enskilda forskargrupper. Mitt bidrag är att stödja alla inblandade för att säkerställa att etableringen blir så framgångsrik som möjligt. Det viktigaste för mig är att skapa mervärde för alla som etablerar sig i Science Village.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som fakultetssamordnare?
— Jag ser fram emot att jobba med hela Science Village-kontoret, inklusive min parhäst i detta Charlotta Turner, för detta spännande uppdrag och att vi nu äntligen kommer igång på riktig!

Kontaktuppgifter till fakultetssamordnarna

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi
Naturvetenskapliga fakulteten
E-post: Charlotta.Turner@chem.lu.se
Telefon: 046-222 8125; 0706 222 752

Knut Deppert, professor vid Fasta tillståndets fysik
Lunds tekniska högskola (LTH)
E-post: knut.deppert@ftf.lth.se
Telefon: 046 222 95 20; 070 252 49 47


Fakultetssamordnarnas officiella uppdrag:> Stödja fakultetsledningarna med det strategiska arbetet i verksamhetsutvecklingen inom främst kemi och fysik,
> Bereda underlag till Science Village-kontoret i de olika faserna av etableringen,
> Bidra till ökade synergier mellan fakulteterna och institutioner gällande grundutbildning, forskning och stödverksamhet,
> Stödja verksamheterna strategiskt i deras arbete med framtagning, revidering, modifiering och färdigställande av arbetsmaterial utifrån framtida behov rörande Lunds universitets etablering i Science Village,
> Säkerställa kontakter och samspel mellan de olika arbetsgrupperna, institutionerna, fakulteterna och dess ledningar.

Ladda ned beslut från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten gällande fakultetssamordnare för arbete med Science Village etablering – PDF

Inlägget postades i

Intervju Science Village-kontoret

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Öppet Hus 17 november 12.30-15.30

Legohus på karta. Foto.

Välkommen till Lunds universitets Science Village-kontors Öppet Hus! Vi slår upp dörrarna till kontoret på IKDC torsdagen den 17 november mellan kl. 12.30-15.30. Var befinner vi oss i etableringsprocessen? Vad händer härnäst? Och hur stort ska vi egentligen bygga i Science Village?

Kom och tyck till om våra framtida byggnader, bygg upp Science Village i klossar, titta på kartor, fika med oss och ställ frågor. Alla är varmt välkomna!

Vad: Öppet Hus på LU:s Science Village-kontor
Var: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26
När: Torsdagen 17 november klockan 12.30-15.30 (drop-in)

Öppet Hus på Science Village-kontoret
Prenumerera på bloggen för att inte missa några nyheter

november 9, 2022

Inlägget postades i

Öppet Hus Science Village-kontoret

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg